14 Oct '04

Paalhappen.

Ook dit jaar werd het NK glansrijk gewonnen door Nico Geestman, met veertien exemplaren.

Koekdansen werd daarentegen gewonnen door Eva Secreet

ome peet - 14 October '04 - 19:33

Vind je het gek met een kunstgebid?

ton () (link) - 14 October '04 - 21:11


method="post" action="/log/pivot/submit.php#message" id="form">
Name:  
Remember personal info?

Email:
URL:
Comment: / Textile

  ( Register your username / Log in )

Notify: Yes, send me email when someone replies.  

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.