16 Oct '04

"Geloof me nou maar."

Na 328 opeenvolgende huwelijksnachten, kreeg de zwaar gereformeerde Marleen voorzichtig argwaan.

Wat moest ze doen dan?

mack - 16 October '04 - 19:59

dit is een van de intrigerendenste zinnen ooit

peeter - 17 October '04 - 16:55

De bemerkte dat de laatste maand voor haar soppende boeg 32 dagen zou bevatten.

bicat - 17 October '04 - 22:22

Nee, meer zelfs. Moet je nagaan.

bicat - 17 October '04 - 22:23


method="post" action="/log/pivot/submit.php#message" id="form">
Name:  
Remember personal info?

Email:
URL:
Comment: / Textile

  ( Register your username / Log in )

Notify: Yes, send me email when someone replies.  

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.