21 June '03

Commercial.

"Hé, Jan. Wat heb jij nou aan?"
"Dat is een trui, Otto."
"Mooie trui, Jan."
"Dank je, Otto. Die trui komt van ABCD Trui."
"Van wie, zeg je?"
"Die trui die komt van ABCD Trui."
"ABCF Broek?"
"Nee, ABCD Trui."
"Oh, ABCD Trui."
"Ja, van ABCD Trui."

Pay-off: "ABCD Trui. Voor een mooie trui."

U moet dit concept zien te verkopen. Dat zou best eens een commercieel succes kunnen betekenen. Eerlijke reclame, ook al is het onzin. Mijn zegen hebt u alvast.

Sjoerd V. () - 21 June '03 - 23:39


method="post" action="/log/pivot/submit.php#message" id="form">
Name:  
Remember personal info?

Email:
URL:
Comment: / Textile

  ( Register your username / Log in )

Notify: Yes, send me email when someone replies.  

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.