30 Oct '04

Posten.

Als in 'postbode'. En dus zeker niet 'póósten'.

Wist ik veel.

Maar het past natuurlijk in de weblogblogdingestrend om woorden te vernederlandsen of een andere betekenis te geven.

Dat iets roeleert. Of herfst. Dat dingen zó [jaargetal] zijn. En dat een nekschot niet iets is wat je op Ogrish vindt, maar een zekere, milde aanmoediging dingen anders te doen.

Het was een fascinerende B&W-uitzending.

Zo leeg heb ik het zelden gezien.

Woorden vernederlandsen herfst natuurlijk. Of heerscht. Dat dat zó 2003 is maakt natuurlijk niet uit.

catchoftheday - 31 October '04 - 04:14

Ik dacht overigens te horen dat Reet vrij consequent sprak over het potsen van dingen. Dat is natuurlijk kapotvet kewl.

Hoof - 01 November '04 - 14:44


method="post" action="/log/pivot/submit.php#message" id="form">
Name:  
Remember personal info?

Email:
URL:
Comment: / Textile

  ( Register your username / Log in )

Notify: Yes, send me email when someone replies.  

Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.